Yükleniyor

Mustafa ERİM

1959 Yılında Diyarbakır’da doğdu. 1973 yılında babasının memuriyeti nedeniyle ailece Mersin’e yerleşti.
Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Sonra ki yıllarda Çağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2. Lisans eğitimini yaptı. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Yönetimi dalında Yüksek Lisans yaptı. Ardından  Preston Üniversitesi’nde Doktora yaptı.
Şehircilik ve tarihi yapılar ile ilgili projelerde aktif görev yaptı. Göçlerle kentleşen Mersin’in aidiyet sorununa dikkat çekmek ve kentlilik aidiyetinin sağlamak için “Şehir ve İnsan”ı merkeze alan makaleler yazdı. Osmanlı Arşivlerinde Mersin ile ilgili araştırma yaptı ve çalışmaları kitap halinde yayınlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı adına, Diyarbakır Sur İçi Kentsel Sit Alanı’nın 21. Yüzyılda Canlandırılarak Kültürel Miras İçindeki Yerini Alması Üzerine projelerde çalıştı.

Müzecilik alanında çalışmalar yaptı. Türkiye’nin ilk özel Kent Tarihi Müzesi olan  “Mersin Kent Tarihi Müzesi“nin kuruculuğunu yaptı ve müze bünyesinde Şehir Araştırmaları Merkezi ile Şehir Kütüphanesi’ni kurdu. Mersin’de bir ilk olan “İmam Hatip Lisesi Eğitim Araçları Müzesi”nin faaliyete girmesini sağladı.

Tarihi Yapıların korunması amacıyla “Mersin Evlerini ve Tarihi Yapıları Koruma Derneği’ni kurdu. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanlığının yanı sıra, eğitim, kültür, sanat ve sosyal amaçlı pek çok sivil toplum kuruluşlarında başta yönetim kurulu üyeliği olmak üzere aktif görev yapmaktadır.
“Şehir ve İnsan”, “Medeniyetimizin Şehirleri ve Kudüs”  “Mersin Kent Tarihi ve Stratejik Önemi” ve “15 Temmuz Darbe Girişiminin Yurdışı Yansımaları” ve “1919’dan Günümüze Türkiye’nin Dış Poltikası” konulu konferanslar verdi.
Arapça ve İngilizce bilen Mustafa Erim evli ve iki çocuk babasıdır.

MÜZECİLİK ALANINDA ÇALIŞMALARI

·         Mersin Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesinin Kurucusu (Özel Müze)
Mersin İmam Hatip Lisesi Eğitim Araçları Müzesi Kurucusu

ŞEHİRCİLİK ve TARİHİ YAPILAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

·         Şehir ve İnsan,
·         Mersin Kent Tarihi ve Stratejik Önemi
·         Mersin Kaleleri (Mamure Kalesi, Korykos Kalesi, Kız Kalesi)
·         Mersin Camileri ve Kiliseleri
·         Mersin Kent Sorunları ve Çözüm Önerileri
·         Mersin’de 19.yüzyıl Sivil Mimari Yapılar (Azak Han, Taşhan, Eski Hükümet Konağı)
·         Mersin Tarihi Kent Merkezinin Korunması ve Canlandırılması
·         Koruma Kurullarının Tarihi Yapıları Koru(yama)ması
·         Diyarbakır Sur İçi Kentsel Sit Alanı’nın 21. Yüzyılda Canlandırılarak Kültürel Miras İçindeki Yerini Alması Üzerine Düşünceler

KİTAPLARI  ve MAKALELERİ

·         Osmanlı Belgelerinde İçel Sancağı Anamur Kazası (Yayımlandı 2014)
·         Osmanlı Belgelerinde İçel Sancağı ve Mersin Sancağı, Tarsus, Silifke, Mut, Gülnar ve Karataş Kazaları (Basıma hazırlanıyor- 9 cilt)
·         Mersin’de Yaşanan Toplumsal Sorunlar ve Çözüm Önerileri
·         Muhafazakar Kesimin Avrupa Birliği Karşıtlığından Avrupa Birliği Savunucusu Olma Süreci ve Nedenleri
·         Diyarbakır’a Ruh Veren Tarihi Şahsiyetler
·         Tiyatro Eserleri: Gerçeği Arayanlar, Ömer, Afganistan, İslamın Doğuşu (1989 Sahnelendi)
·         AET yada Emperyalizmin Türkiye’de Yasallaştırılması Osmanlı
·         Hat Sanatını Cumhuriyete Taşıyan Hattat; Hamid Aytaç (2018)

KONFERANS VE SUNUMLAR

·         Mersin Tarihi ve Stratejik Önemi
·         Medeniyetimizin Şehirleri ve Kudüs
·         Şehir ve İnsan
·         15 Temmuz Darbe Girişiminin Yurtdışı Yansımaları
·         1919’dan Günümüze Türkiye’nin Dış Politikası